I en industri, der er smækfyldt med forskellige slags splittere, er det vanskeligt at afgøre, hvilke bedst opfylder netop dine behov. Prøveopdeling spiller en vigtig rolle i testning og analyse af prøver. En prøvesplitter gør det muligt at udtage en repræsentativ prøve fra en mængde materiale i løst mål uden at ændre dets egenskaber.

Brugen af den rette splitter kan i høj grad hjælpe dig med at reducere variabilitet i laboratoriet. Se vores nyttige retningslinjer, så du kan vælge den bedste splitter til at opfylde dine behov og få arbejdet gjort fejlfrit.

Tag først i materialetypen i betragtning.

Splitters er det bedste valg til repræsentativ prøvetagning af tørre materialer, der kan flyde. Som første trin bør du tage partikelstørrelse, facon, densitet og fugtindhold i betragtning for at vælge det korrekte apparat. Faktisk er partikelstørrelse afgørende for sliskebredden. En hensigtsmæssig sliskebredde er tre gange det største mål på den største partikel. Dette sikrer, at to af de største partikler i en prøve kan glide ned ad slisken uden at sætte sig fast (binde). Binding får materialer til at hobe sig op og blive tvunget ind i sliskerne ved siden af, hvilket udsætter prøverne for bias. På den anden side kan slisker, der er for brede, måske ikke gøre det muligt at adskille materialet ordentligt, så det splittes mindre nøjagtigt.

Gennemgå testspecifikationerne.

Når det gælder bestemte specifikationer med hensyn til splitting, specificerer visse testmetoder et vist antal slisker og en vis tragtkapacitet. For eksempel kan visse industrier kræve en stejlere sliske for at lette splitting af mindre kompakte partikler som kul eller koks, og andre kræver et minimalt antal af slisker. Andre testmetoder er mindre restriktive and tillader forskellige splitter konfigurationer, så længe de specificerede kriterier opfyldes.

Fastslå størrelses- og kapacitetskrav.

Jo færre splits, der skal til, når man opdeler materialer, jo bedre. En splitter med utilstrækkelig kapacitet kræver opdeling ad flere gange, hvilket øger sandsynligheden for fejl. Det kræver også mere tid og arbejdskraft at foretage flere splits.

Standard testmetoder kan specificere et vægt- eller volumeninterval for den endelige prøve, eller størrelsen kan simpelthen begrænset af hvor meget plads, der er i testkammeret. Hvis du kan skønne, hvilken andel af den originale prøve vil udgøre den endelige prøve, kan du afgøre det optimale antal gange, det skal gennem splitteren. Hvis den oprindelige prøve er en kubikmeter i størrelsen, men prøven kun kræver to deciliter, får du brug for en stor splitter og du bliver nødt til at køre det igennem splitteren flere gange. Efterhånden som prøven bliver mindre, kan man bruge en anden og  mindre splitter for at det stadig vil være nøjagtigt.

Bliv fortrolig med vigtige funktioner.

Når det gælder splittere er alsidighed vigtig. Du skal overveje de funktioner, der er vigtigst for dig. Her er nogle bonusfunktioner, der vil øje effektiviteten af din prøveproces.

Tragter med springlåg – Dette er den bedste funktion, man kan finde på en prøvesplitter, fordi den holder alle materialer i tragten, til de er ordentligt fordelt og udjævnet. Springlågstragten reducerer risikoen for menneskelige fejl, der sker, når materialet hældes ujævnt ned i en åben tragt og kun flyder gennem en portion af de tilgængelige slisker.

Justerbare sliske barrer – Dette er vigtigt for en bruger med prøver, der indeholder forskellige maksimale partikelstørrelser. Justerbare sliske barrer muliggør ændring af sliskebredden, så den kan bruges til mange forskellige materialer, så du sparer penge og gulvplads i forhold til at have flere enheder.